A weblapon található információkról
Figyelem! Ez a weboldal tájékoztató jellegű, kizárólag információs célokat szolgál. Nem helyettesít az orvosi vizsgálatot és kezelést, nem alkalmas diagnózis és kezelési terv illetve prognózis felállítására. Az itt található ismertetők általában kivonatos jellegűek és nem helyettesítik azt a tájékoztató anyagot (betegtájékoztatót) amit a páciensek a kezelés előtt megkapnak. A megjelenített ábrák, grafikák általában nem mérethűek, hanem a figyelem felkeltést szolgálják. A szövegek általában köznapi nyelven íródtak, tömör fogalmazással az érthetőség és a figyelem felkeltése miatt  ezért orvosi értelemben, nem hajszálpontosak. Ha kérdése van egészségi állapotával, fogaival kapcsolatban, kérjük, forduljon diagnózis és kezelés céljából fogorvosainkhoz! A FitDent Kft. és orvosai minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a www.fitdent.hu weblapon közölt minden információ a publikáláskor érvényes szakmai irányelvekkel összhangban és pontos legyen. Ennek ellenére, a FitDent Kft. illetve a szolgáltatást nyújtó orvosok, egészségügyi dolgozók és alkalmazottak sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállalnak szavatosságot a jelen weblapon keresztül nyújtott információkért, és a FitDent Kft. fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A FitDent Kft. nem vállal felelősséget a weblapon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A www.fitdent.hu weblapon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. Ön a www.fitdent.hu honlapot ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap részeit regisztráció nélkül látogathatja. Amennyiben időpontot kíván foglalni, akkor a szolgáltatás igénybevétele előtt az Adatvédelmi tájékoztatónkat előzetesen kérjük, olvassa el.
Szerzői jogok, hivatkozás a weblapra
A www.fitdent.hu weblap felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép a FitDent Kft., míg az oldal technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a készítő FitDent Kft. kizárólagos tulajdonát képezik (kivéve, ahol a forráskódban az eredeti szerző fel van tüntetve). Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak. A honlap ingyenes tartalmát Ön szabadon felhasználhatja saját ügyeinek intézésére, a belőle nyert információkból harmadik személy részére azonban szolgáltatást nem nyújthat, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azt nem publikálhatja, abból adatbázist nem hozhat létre. A honlap egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a terjesztésére, másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.; a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.; a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. valamint a médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a www.fitdent.hu weblap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A www.fitdent.hu weblap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a www.fitdent.hu weblap tartalmától eltérő célra. A FitDent Kft. által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.
Kötbér a jogellenes felhasználásért, használatért: Amennyiben Ön a www.fitdent.hu weblapot olvassa, használja, úgy elfogadja a weblap használatának feltételeit megállapodás, szerződés jön létre Ön és a FitDent Kft. között. A forrás és a szerzőség megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 100.000 Ft + áfa másolt, felhasznált oldalanként. Amennyiben a www.fitdent.hu weblap tartalmát harmadik személy honlapján, nyomtatott médiumban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a FitDent Kft. engedélyének hiányában, bizonyíthatóan azonos, vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + áfa összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 15%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket.  Az átvétellel, felhasználással, használattal a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A www.fitdent.hu weblap kezdőoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulás nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.fitdent.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja. A FitDent Kft. illetve a szolgáltatást nyújtó orvosok, egészségügyi dolgozók és alkalmazottak nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a www.fitdent.hu weblap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a tartalomszolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár, arra tekintettel, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat. Ha Ön a www.fitdent.hu weblap elhagyásával más internetes honlapra lép át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért a FitDent Kft. abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a www.fitdent.hu weblapon található hivatkozással jutott oda. A jogi nyilatkozat módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a www.fitdent.hu weblapon közzéteszi.